แขนกั้นทางอัตโนมัติ พร้อมระบบควบคุมการเข้า-ออก

 

                                                                   -

  ดาวน์โหลด                                  ดาวน์โหลด                                ดาวน์โหลด

                                                                                               ดาวน์โหลดต่อ

DRT-GB004 ( สินค้าขายดี )                     DRT-GB003                                    E8-E7000           

- ไม้กั้นยาว 4 - 6 เมตร                                  - ไม้กั้นยาว 4 - 6 เมตร                                   - ไม้กั้นยาว 4  เมตร

- ความเร็วในการขึ้นลง 3 - 6 วินาที                   - ความเร็วในการขึ้นลง 3 - 6 วินาที                   - ความเร็วในการขึ้นลง 3 - 6 วินาที

   ขึ้นอยุ่กับความยาวไม้                                    ขึ้นอยุ่กับความยาวไม้                                     ขึ้นอยุ่กับความยาวไม้

- มอเตอร์กำลัง 450 W                                      - มอเตอร์กำลัง 450 W                                      - มอเตอร์กำลัง 450 W   

- รีโมทไร้สาย เปิด - ปิด โดยเจ้าของรถได้          - รีโมทไร้สาย เปิด - ปิด โดยเจ้าของรถได้           - รีโมทไร้สาย เปิด - ปิด โดยเจ้าของรถได 

   

    BSM (สินค้าขายดี)

  - ไม้กั้นยาว 4  เมตร

  - ความเร็วในการขึ้นลง 3 - 6 วินาที

   ขึ้นอยุ่กับความยาวไม้

 - มอเตอร์กำลัง 450 W  

- รีโมทไร้สาย เปิด - ปิด โดยเจ้าของรถได

ื   

    อุปกรณ์ GATE BARRIER (ไม้กั้นรถ) > อุปกรณ์ GATE BARRIER

                                                                                      

 แขนไม้กั้นรถยาว 6 ม. มีไฟ                ไฟสัญญาน เตือน เขียว-แดง                  แขนไม้กั้นรถยาว 6 ม.

                                                             

 แขนไม้กั้นพับได้ 90 องศา                แขนไม้กั้นรถยาว 4.5 ม.                       แผงวงจร ไม้กั้นรุ่น GB001

                                                               

   โฟโต้เซนเซอร์                                  โฟโต้เซนเซอร์ แบบมีสาย                    โฟโต้เซนเซอร์ แบบไร้สาย

                                                                                          

    Loop Detector                                  สาย Loop                           Longrage System ระยะ 30-80 ซม.

     

                                                                              

 รหัส : DRT-RD100                                   รหัส : DRT-LON01CA                              รหัส : DRT-KR601E
Reader อ่านบัตรระยะไม่เกิน 10 ซม.        บัตรสำหรับ Long Range ZE-LON01      Reader ใช้ทาบบัตรไม่เกิน 10 Cm

                                                         

      รหัส : DRT-04AC-1                                  รหัส : DRTBT1001                                รหัส : DRT-CA0

Reader ใช้ทาบบัตรไม่เกิน 10 Cm             เครื่องอ่านบลูทูธ ระยะ 1 -10 ม.                   บัตร Bluetooh Longanrage

                                                                            

        รหัส : DRT-PH01                                       รหัส : DRT-CP01                                      รหัส : DRT-03AC                                    

 โฟโต้เซนเซอร์ แบบไร้สายใส่ถ่าน                               คาปาซิเตอร์                                                ชุดอุปกรณ์รีโมท

      

       รหัส : DRT-GB

     GATE BARRIER

 

 

 

Visitors: 41,090