Auto Gate ประตูรีโมท

    

                                  

      

 

       

 

ประตูรั้วรีโมทบานสวิง

                                

   

       RSE 800 Kg

                       ประตูรีโมทสำหรับประตูบานเลื่อนรุ่น RSE 800 Kg.ใช้กับประตูรั้วบานเลื่อนทุกชนิด กับระบบการทำงานที่มีความปลอดภัย พร้อมด้วยระบบ loadsesser ป้องกันมอเตอร์เมื่อประตูฝืดน้ำหนักเกินหรือมีความร้อนสูงมอเตอร์จะหยุดการทำงานอัตโนมัติ ระยะส่งสัญญาณรีโมทได้ไกล 50-100เมตร(ข้นอยู่กับหน้างาน) ตัวเครื่องทำจากอลูมินั่มอัลลอย แข็งแรงทนทาน มีฝาครอบ2ชั้นป้องกันน้ำและมดแมลง ระบบปลดล็อคโดยกุญแจเมื่อต้องเลื่อนประตูเมื่อไฟดับที่ทันสมัยและใช้งานง่ายมีอะไหล่ทุกชิ้น                                                     

                                                                                                                                                                                             More....


 

     BSM SEL 2000 kg

                                            

                ประตูรีโมทสำหรับประตูบานเลื่อนรุ่น BSM 2000 Kg.ใช้กับประตูรั้วบานเลื่อนทุกชนิด กับระบบการทำงานที่มีความปลอดภัย พร้อมด้วยระบบ loadsesser ป้องกันมอเตอร์เมื่อประตูฝืดน้ำหนักเกินหรือมีความร้อนสูงมอเตอร์จะหยุดการทำงานอัตโนมัติ ระยะส่งสัญญาณรีโมทได้ไกล 50-100เมตร(ข้นอยู่กับหน้างาน) ตัวเครื่องทำจากอลูมินั่มอัลลอย แข็งแรงทนทาน มีฝาครอบ2ชั้นป้องกันน้ำและมดแมลง ระบบปลดล็อคโดยกุญแจเมื่อต้องเลื่อนประตูเมื่อไฟดับที่ทันสมัยและใช้งานง่ายมีอะไหล่ทุกชิ้น                                                                                                                                

                        

                                                                                                                                    More...

 


    

  VERO 1500 Kg

   

         ประตูรีโมทสำหรับประตูบานเลื่อนรุ่น VERO 1500 Kg. ใช้กับประตูรั้วบานเลื่อนทุกชนิด กับระบบการทำงานที่มี          ความปลอดภัย พร้อมด้วยระบบ loadsesser ป้องกันมอเตอร์เมื่อประตูฝืดน้ำหนักเกินหรือมีความร้อนสูงมอเตอร์จะหยุด      การทำงานอัตโนมัติ ระยะ ส่งสัญญาณรีโมทได้ไกล 50-100เมตร(ข้นอยู่กับหน้างาน) ตัวเครื่องทำจากอลูมินั่มอัลลอย      แข็งแรง ทนทาน

 

                                                                                                                                                                          More....   


                                       

  ALBANO 2000 Kg

 

  

              ประตูรีโมทสำหรับประตูบานเลื่อนรุ่น ALBANO 2000 Kg. หรือความยาวไม่เกิน 15 เมตร ใช้กับประตูรั้วบานเลื่อนทุก    ชนิด กับระบบการทำงานที่มีความปลอดภัย พร้อมด้วยระบบ loadsesser ป้องกันมอเตอร์เมื่อประตูฝืดน้ำหนักเกินหรือมี        ความร้อนสูงมอเตอร์จะหยุดการทำงานอัตโนมัติ ระยะส่งสัญญาณรีโมทได้ไกล 50-100เมตร(ข้นอยู่กับหน้างาน)                  ตัวเครื่องทำจากอลูมินั่มอัลลอย แข็งแรง ทนทาน มีฝาครอบ2ชั้นป้องกันน้ำและมดแมลง

                                                                                                                                                                              More.... 

 


   VERO 1500 Kg

   

         ประตูรีโมทสำหรับประตูบานเลื่อนรุ่น VERO 1500 Kg. ใช้กับประตูรั้วบานเลื่อนทุกชนิด กับระบบการทำงานที่มี          ความปลอดภัย พร้อมด้วยระบบ loadsesser ป้องกันมอเตอร์เมื่อประตูฝืดน้ำหนักเกินหรือมีความร้อนสูงมอเตอร์จะหยุด      การทำงานอัตโนมัติ ระยะ ส่งสัญญาณรีโมทได้ไกล 50-100เมตร(ข้นอยู่กับหน้างาน) ตัวเครื่องทำจากอลูมินั่มอัลลอย      แข็งแรง ทนทาน

                                                                                                                                                                          More....                                                   

 


     DEA 800 Kg

          

                ประตูรีโมทสำหรับประตูบานเลื่อนรุ่น DEA 800 Kg. xประกอบและนำเข้าจากประเทศอิตาลีทั้งชุดใช้กับประตู    รั้วบานเลื่อนทุกชนิด กับระบบการทำงานที่มีความปลอดภัย พร้อมด้วยระบบ loadsesser ป้องกันมอเตอร์เมื่อประตู          ฝืดน้ำหนักเกินหรือมีความร้อนสูงมอเตอร์จะหยุดการทำงานอัตโนมัติ ระยะ ส่งสัญญาณรีโมทได้ไกล                              50-100เมตร(ข้นอยู่กับหน้างาน) ตัวเครื่องทำจากอลูมินั่มอัลลอย แข็งแรง ทนทาน 

                                                                                                                                                                         More....           

 

 

 


 

  PL AC  800 Kg

 

                 DC MOTOR รับน้ำหนักประตู 800 กก. มีแบตเตอรี่สำรองไฟใช้รีโมทได้ตอนไฟฟ้าดับ

     ป้องกันไฟรั่ว 100 % ระบบไม่กระแทกล็อคหรือล็อคกุญแจเครื่องไม่ติดขัดหรือเสียหายเหมาะกับสภาพแวดล้อมใน         ประเทศไทยมาก

                                                                                                                      More....

 

 


 

  PL DC  800 Kg

 

                 DC MOTOR รับน้ำหนักประตู 800 กก. มีแบตเตอรี่สำรองไฟใช้รีโมทได้ตอนไฟฟ้าดับ

     ป้องกันไฟรั่ว 100 % ระบบไม่กระแทกล็อคหรือล็อคกุญแจเครื่องไม่ติดขัดหรือเสียหายเหมาะกับสภาพแวดล้อมใน         ประเทศไทยมาก

                                                                                                                                                                          More....

 

 


 

  มอเตอร์ 3 เฟส

 

                              มอเตอร์ประตูรีโมท elcom เป็นมอเตอร์ AC ขนาดใหญ่ มีความคงทนใช้กับประตูน้ำหนักไม่เกิน 3000 Kg.

    สามารถเพิ่ม option ได้ ทั้ง โฟโต้เซล ไฟหัวเสา และอื่นๆ เป็นมอเตอร์ที่ขายดีอันดับต้นๆของเมืองไทยมีอะไหล่ครบทุก       ชิ้น เหมาะสำหรับใช้งานหนัก เช่น ประตู โรงงาน โกดัง ขนาดใหญ่

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 More.... 

 


 

  TYPE  800 Kg

 

LYNEX , LYNEX-SIM (มือถือ)
เหมาะกับ ประตู สแตนเลส หรือ สแตนเลส+ไม้ ขนาด 800กก. หรือ 8 ม.

                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                             More.... 

 


 

      TYPE 800 Kg

 

 428 , 428-SIM (มือถือ)
เหมาะกับ ประตูบ้านทั่วไป ไม่เกิน 800กก. หรือ 8 ม.

                       

                                                                                                                                                               More.... 

 


 

     TYPE 1500 Kg

   

 

 T-GR12 (Made In ITALY)
เหมาะกับ ประตูโรงงาน - บ้านขนาดใหญ่ - 1500กก. หรือ 15 ม.

  

                                                                                                       More.... 


 

บานสวิงแบบฝั่งพื้น  E8 รุ่น  DC MOTOR 200 KG.

    

                    มอเตอร์ประตูรีโมทบานสวิงแบบฝังพื้น E8 รุ่น  DC MOTOR 200 KG. 

    มอเตอร์ประตูรีโมทบานสวิงแบบฝังพื้น E8 รุ่น  DC MOTOR 200 Kg. ใช้ได้แม้กระทั่งไฟฟ้าดับ

                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                    More.... 

 


 

 บานสวิง รุ่น E8 DC MOTOR 300 KG.       

                        มอเตอร์ประตูรีโมทบานสวิง รุ่น E8 DC MOTOR 300 KG.หรือประตูยาว 3.20 เมต    

  มอเตอร์ประตูรีโมทบานสวิง รุ่น  DC MOTOR 300 Kg. หรือ ประตูยาว 3.20 เมตร 
  ใช้ได้แม้กระทั่งไฟฟ้าดับ                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          More....

 


 

บานสวิง รุ่น DC MOTOR 600 Kg.

                  มอเตอร์ประตูรีโมทบานสวิง รุ่น DC MOTOR 600 Kg.หรือประตูยาว 3.50 เมตร

       มอเตอร์ประตูรีโมทบานสวิง รุ่น  DC MOTOR 600 Kg. หรือ ประตูยาว 3.50 เมตร 
       ใช้ได้แม้กระทั่งไฟฟ้าดับ                                            

                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                       More....


บานสวิง รุ่น Dino 800 Kg.

                                                               

                      มอเตอร์ประตูรีโมทบานสวิง รุ่น Dino 800 Kg.หรือประตูยาว 8 เมตร

  มอเตอร์แบบบานสวิงสำหรับประตูที่ยาวและมีน้ำหนักมาก มีระบบสปริงโช๊คช่วยปรับระดับพร้อมรับน้ำหนักประตู

  มอเตอร์ประตูรีโมทบานสวิง รุ่น  Dino 800 Kg. หรือ ประตูยาว 80 เมตร ใช้ได้แม้กระทั่งไฟฟ้าดับ 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                 More....

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visitors: 44,315